សុភាសិត

ដើម្បីដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យងើបឡើងវិញ និងដើម្បីកុំឲ្យមរតកសុភាសិតខ្មែរបាត់បង់ ដូចឆ្នេះខ្ញុំសំរេចចិត្តលើកយកសុភាសិតមួយចំនួនមកបង្ហាញនៅទីនេះ។

១. ព្យាយាម គង់បានសម្រេច

Where there’s will, there’s way.

២. ផ្លូវកណ្តាល គឺជាគោលការណ៍ល្អបំផុត

Moderation is the best policy.

៣. ក្រទ្រព្យក្រចុះ កុំឲ្យតែក្រគំនិត

Poor in wealth is better than poor in opinoin.

៤. តក់ៗ ពេញបំពង់

Little by little, a bird can make its nest.

or Drop by drop water fills the container.

៥. ឆ្កែដេកកុំដាស់ រឿងចាស់កុំរំឭក

Let bygones be bygones.

៦. ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់ល្អ

Love is blind.

៧. ឃ្លាតឆ្ងាយ ណាយចិត្ត

Out of singh, out of mind.

៨. ដំរីជើងបួន គង់មានភ្លាត់ អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់ គង់មានភ្លេច

No one perfect.

៩. គ្មានគ្រូពេទ្យណាប្រសើរជាងមិត្តពិតប្រាកដឡើយ

No physician like a true friend.

១០. មានភ្លើងទើបមានផ្សែង

There is no smoke without fire.

១១. មឹសៗកេះឆ្នាំងបាយធ្លុះ

Still water run deep.

១២. រនាបបាក់ យករនាបជួស តែបើសំដីហួស មិនមានអ្វីជួសបានឡើយ

The die is cast.

១៣. រៀនហើយ រៀនទៀត រៀនមិនចេះចប់

You learn more new thing the lonnger you live.

១៤. សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

More hast, less speed.

១៥. ស៊ីដើម្បីរស់ តែកុំរស់ដើម្បីស៊ី

Eat to live, not live to eat.

មតិ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s